Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 maja 2020 r.

6838

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Starosty Świeckiego nr 26/2020 z 4 maja 2020 r. informujemy, że Starostwo Powiatowe w Świeciu, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, rozszerza zakres obsługi klientów.  Od 4 maja 2020 r.:

 • Kontakt interesantów z pracownikami Starostwa będzie odbywał się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonym miejscu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami Starostwa w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności w sprawach z zakresu:
 1. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 2. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,
  b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 3. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  a) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów,
  b) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych;
 • Wszelką korespondencję do Starostwa kierować należy pocztą  na adres Starostwa lub wrzucać do wystawionej na zewnątrz urny. Dokumenty będą opatrzone faktyczną datą wpływu po codziennym opróżnieniu urny.
Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Świeciu:

Wydział Komunikacji i Dróg: +48 52 56 83 122 / 125;
Ewidencja Gruntów: +48 52 56 83 137;
Gospodarka Nieruchomościami +48 52 56 83 138;
Mapa numeryczna: +48 52 56 83 135;
Wydział Architektury i Budownictwa: +48 52 56 83 147;
Wydział Ochrony Środowiska: +48 52 56 83 173;
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: +48 52 56 83 175.

Pozostałe numery znajdą Państwo tutaj.