Niebawem rozpoczną się prace przy budowie ronda na ul. Jesionowej w Świeciu

7132
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu dzisiaj przekazał plac budowy firmie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia celem rozpoczęcia prac związanych z realizacją zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku”.
Termin realizacji prac: 31 sierpnia 2020 r.
Wartość brutto robót budowlanych: 3 070 632,27 zł