Wytyczne dla hoteli i innych obiektów, w trakcie epidemii COVID-19

6609

Ministerstwo Rozwoju, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowało wytyczne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz gości hoteli i innych obiektów hotelarskich.  Ponadto wprowadzenie wytycznych ma  zminimalizować ryzyko zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

 

Wytyczne zawierają cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Treść komunikatu znajdą Państwo tutaj.