Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

8714

Szanowni Państwo,

mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Świeckiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Świeckiego nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów:

  1. W okresie od 22 kwietnia 2020r. do odwołania ograniczam wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Kontakt interesantów z pracownikami Starostwa będzie odbywał się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  3. Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonym miejscu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami Starostwa w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności w sprawach z zakresu:
    a) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
    b) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym m. in. dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
    c) ochrony środowiska, w tym dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
  4. Wszelką korespondencję do Starostwa kierować należy pocztą  na adres Starostwa lub wrzucać do wystawionej na zewnątrz urny. Dokumenty będą opatrzone faktyczną datą wpływu po codziennym opróżnieniu urny.
Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Świeciu:

Wydział Komunikacji i Dróg: +48 52 56 83 122 / 125;
Ewidencja Gruntów: +48 52 56 83 137;
Gospodarka Nieruchomościami +48 52 56 83 138;
Mapa numeryczna: +48 52 56 83 135;
Wydział Architektury i Budownictwa: +48 52 56 83 147;
Wydział Ochrony Środowiska: +48 52 56 83 173;
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: +48 52 56 83 175.

Pozostałe numery znajdą Państwo tutaj.