Nabory o dofinansowanie – Tarcza Antykryzysowa

7700

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza następujące nabory:

1. “Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych”
2. “Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”
3. “Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych”

Termin składania wniosków: od 16.04.2020 r. – do 30.04.2020 r.

Sposób składania wniosków:
– osobiście – osoby dostarczające dokumenty proszone są o pozostawienie go w udostępnionych przy wejściach do budynku skrzynkach,
– drogą pocztową:
na adres: ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie,
– poprzez platformę: www.praca.gov.pl,
– poprzez platformę ePUAP.

Informacje dotyczące mechanizmu wsparcia oraz wymagane druki

Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 32 285 (w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).