Zmiany w występowaniu o pozwolenia i zgłoszeniach na budowę oraz rozbiórkę

12624

WAŻNE dla Inwestorów i klientów wydziału Architektury i Budownictwa

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju zaleca się składanie wszelkich podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów.

W szczególności dotyczy to:

  • wydania pozwolenia na budowę,
  • wydania pozwolenia na rozbiórkę,
  • zmiany pozwolenia na budowę,
  • przeniesienia pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
  • zgłoszenia rozbiórki,
  • zgłoszenia z projektem,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Zaleca się aby wszelkie podania, które nie wymagają załączenia dokumentów w „szczególnej formie” zostały przesłane za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Świeciu. Dokładniejszy opis znajdą Państwo na naszej stronie BIP.

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64, § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. W tym czasie organ dokona analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc załatwić sprawę możliwie szybko po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Model domu wraz z planami i laptopem