Budowa rond w Przechowie jest już pewna!

6663

To będzie największa inwestycja w historii Powiatu Świeckiego!
Rozpoczęły się prace związane z dokumentacją i budową trzech rond w Przechowie.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w trybie “zaprojektuj i wybuduj”,  łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniesie ok. 19 milionów złotych.
Zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

– dotacja z UE: 5,5 mln zł,
– dotacja z Gminy Świecie: 6,75 mln zł,
– środki własne Powiatu Świeckiego: 6,75 mln zł.

W ramach inwestycji powstanie nowa konstrukcja drogowa na odcinku 2,2 kilometra (uwzględniając długość wlotów podporządkowanych na rondach) od estakady DK91 przy Orlenie w Przechowie do skrzyżowania z ulicą Wodną.
Powstaną trzy ronda: skrzyżowanie z ulicą Wodną oraz nowym odcinkiem Armii Krajowej, skrzyżowanie z ulicą Sportową, skrzyżowanie z ulicą Chełmińską. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną sieci kanalizacyjne,  deszczowe, wodociągowe oraz pozostałe media pozostające w kolizji z niniejszą inwestycją.
Wzdłuż całego odcinka  powstanie nowa infrastruktura oświetleniowa.

Zrealizowanie tak dużej inwestycji nie byłoby możliwe bez zastosowania modelu partnerstwa publiczno-publicznego z jednoczesnym dofinansowanie środkami z UE. To wspólne partnerskie przedsięwzięcie Powiatu Świeckiego i Gminy Świecie.