Komunikat Geodety Powiatowego

8121

W trosce o Państwa zdrowie oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu, aby zminimalizować ryzyko, zostały podjęte środki ostrożności w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (dz. U. z 2020 r., poz.374) prosimy o zastosowanie się do poniższych procedur:

  1. Pełną dokumentację (wraz z wypełnionym wnioskiem oraz plikiem dxf z projektowaną siecią oraz oryginałem mapy do celów projektowych) która ma zostać przedstawiona na posiedzeniu narady koordynacyjnej proszę przeskanować do pliku pdf i przesłać na adres mailowy zudp@csw.pl.
  2. Tą samą kompletną dokumentacje prosimy o przesłanie poczta tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie z dopiskiem Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
  3. Istnieje również możliwość złożenia osobiście dokumentacji na naradę koordynacyjną w punkcie podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  4. W związku z podjętymi środkami ostrożności odnośnie dokumentacji w wersji papierowej wpływającej do Starostwa Powiatowego w Świeciu nie będzie ona od razu bezpośrednio trafiała do jednostki organizacyjnej ZUDP, w związku z tym zalecamy aby korzystać z możliwości wymienionych w punkcie 1 i 2.
  5. Po przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zostanie wystawiony dokument naliczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowej sieci/przyłącza i przesłany na wskazany przez Państwa adres mailowy we wniosku.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres mailowy zudp@csw.pl.

  1. Wszelkie pytania, wyjaśnienia będą udzielone telefonicznie pod nr telefonu 52 56 83 133 oraz poczta elektroniczną zudp@csw.pl.
  2. Po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej dokumentacja wraz z protokołem z narady koordynacyjnej zostanie odesłana do państwa pocztą tradycyjną dlatego prosimy o podawanie adresu do korespondencji oraz nr telefonów i adresów email w celu ułatwienia komunikacji.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji z pracownikami Starostwa Powiatowego w Świeciu. Z góry bardzo dziękujemy.

Z poważaniem

Jakub Kuźnierz
Geodeta Powiatowy

Załączniki