Powiat Świecki liderem w inwestycjach drogowych!

6794

Powiat Świecki liderem w inwestycjach drogowych i pozyskanych środkach zewnętrznych!

W latach 2014 – 2020 przebudowaliśmy aż 240 kilometrów dróg powiatowych za ponad 150 milionów złotych pozyskując na ten cel ponad 100 milionów złotych dotacji z różnych źródeł.

Uchwalony przez Radę Powiatu Świeckiego program zakładał osiągnięcie następujących rezultatów w latach 2014-2020:

– przebudowę  221 km dróg za 95,6 mln zł
– pozyskanie ponad 54 milionów złotych dotacji zewnętrznych na ten cel z różnych źródeł.

A jak wygląda realizacja?

– przebudowano (łącznie z zadaniami po przetargach na rok 2020) 240 kilometrów dróg,

– łączny koszt inwestycji to 151,5 miliona złotych,

– łączny koszt pozyskanych dotacji to 101 milionów złotych w tym najwięcej bo aż 41 milionów złotych z rządowych programów drogowych oraz 27,2 miliona złotych z UE,

– dodatkowo zadania dofinansowały gminy, samorząd województwa, fundusz leśny oraz partnerzy prywatni.