W Nowem powstaną mieszkania chronione!

13092

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Świecki otrzyma dofinansowanie na zadanie “Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”.

W części budynku internatu powstanie 6 mieszkań dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, a także dla osób niepełnosprawnych.
Każde z mieszkań będzie posiadać oddzielną łazienkę i aneks kuchenny.
Wejście do budynku zostanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to 1 058 587,36 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 85 %, co stanowi kwotę 850 014,66 zł.