Spotkanie terytorialne dla przedstawicieli powiatów świeckiego i tucholskiego

7275

28 lutego 2020r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się spotkanie terytorialne dla przedstawicieli powiatów świeckiego i tucholskiego dotyczące przygotowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030 – „Strategii przyspieszenia 2030+”

Prowadzący spotkanie –  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Pan Rafał Pietrucień  Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, przedstawili informacje na temat diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów świeckiego i tucholskiego oraz założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat kierunków rozwoju regionu oraz zebraniem propozycji do nowej strategii rozwoju województwa.