Spotkanie dotyczące przygotowania Strategii przyspieszenia 2030+

7121

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pracuje nad  nową strategią rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – „Strategia przyspieszenia 2030+” – dokumentem, który będzie kreował kierunki rozwoju naszego województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Harmonogram prac nad strategią zakłada trzy etapy:

  1. etap diagnozy (czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań);
  2. etap formułowania ustaleń (na tym etapie powstanie projekt dokumentu);
  3. etap uzgodnień (ustawowe konsultacje, prognoza środowiskowa).

Urząd Marszałkowski w Toruniu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji branżowych). Spotkania konsultacyjne są jednym z istotnych etapów formułowania nowej strategii.

Pierwszy cykl spotkań był poświęcony diagnozie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa – w naszym powiecie spotkanie dotyczące tego tematu odbyło się 21 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Najbliższe spotkanie dotyczące przygotowania Strategii przyspieszenia 2030+ odbędzie się 28 lutego 2020r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, sala 315 (II piętro). Celem spotkania jest dyskusja na temat kierunków rozwoju regionu oraz zebranie propozycji do nowej strategii rozwoju województwa z uwzględnieniem potrzeb powiatu świeckiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z naszego powiatu  na najbliższe spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 52 56 83 166.

Ankieta dla przedsiębiorców

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opracował krótką ankietę dla przedsiębiorców. Ankieta jest w pełni anonimowa i dotyczy ogólnych informacji z obszaru przedsiębiorczości. Ma ona pomóc w ocenie stanu obecnego oraz określenia pożądanych kierunków działań w przyszłości.

Ankieta zamieszczona jest po linkiem https://www.survio.com/survey/d/P6B8Z5I3Z6P6Q4M5J.

Prosimy o wypełnienie ankiety, ponieważ informacje w niej zawarte pomogą ustalić istotne elementy tworzące Strategię przyspieszenia.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces tworzenia Strategii przyspieszenia 2030+.