Kujawsko-pomorskie u progu III dekady XXI wieku

7302

21 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się jedno z cyklu spotkań powiatowych – Kujawsko-pomorskie u progu III dekady XXI wieku – związanych z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030.

Organizatorem spotkania był Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prowadzący spotkanie – Pan Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora, w pierwszej części spotkania przedstawili wyniki diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Następnie zaprezentowano wyzwania rozwojowe województwa w perspektywie do roku 2030, omówiono metodologię prac nad Strategią wraz z propozycją form i metod uspołecznienia procesu oraz poinformowano o idei i działaniach Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat potrzeb oraz problemów występujących na terenie Powiatu Świeckiego, na które zwrócili uwagę przedstawiciele poszczególnych jednostek z terenu powiatu.