Konferencja “Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej”

7333

10 października 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się konferencja “Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej”. Organizatorami konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Świeciu i Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu. Zrealizowano ją w oparciu o założenia założenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Świeckim  oraz Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Partnerzy wydarzenia: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Partnerski Klub Biznesu WDA Futbol Business Club w Świeciu oraz Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, pracodawców i przedsiębiorców.

Program konferencji obejmował zagadnienia:

  • Osoby dotknięte chorobą psychiczna i upośledzeniem umysłowym na rynku pracy.
  • Zatrudnienie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Problemy, dyskryminacja i funkcjonujące stereotypy.
  • Czy choroby psychiczne i stosowana farmakoterapia są przeciwwskazaniem do wykonywania pracy?
  • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia i wnioski wynikające z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
  • Integracja osób z doświadczeniem choroby psychicznej i upośledzonych umysłowo w środowisku pracy.
  • Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych w 2019 roku.