Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

7335

Starosta Świecki informuje, że w dniu 6 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579).

Ustawa powyższa przedłuża termin do dnia 5 marca 2020 roku, na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji w zakresie:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.