Program zapobiegania upadkom dla seniorów

7910
Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu przystąpiło do realizacji “Programu zapobiegania upadkom seniorów”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Ma na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej osób starszych, a w efekcie zmniejszenie narażenia na urazy i złamania.
W Programie weźmie udział 100 osób z terenu całego powiatu. Zajęcia z trenerami będą odbywały się od września do listopada 2019 roku – 3 razy w tygodniu. Liczebność grup jak i miejsca zajęć zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji. Każdy senior przed rozpoczęciem zajęć zostanie przebadany przez lekarza  w kierunku stwierdzenia braku przeciwwskazań do ćwiczeń.
Termin zakończenia rekrutacji – 20 sierpnia
Informacje o projekcie: https://programydlaseniora.pl/
Informacje szczegółowe i zapisy:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Anna Borzemska
pok. 301
tel. 52 56 83 165

Załączniki