Odbiór drogi Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin

7643

Wczoraj, 15 lipca, odbył się odbiór drogi nr 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin w związku z odbiorem inwestycji pn.: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T” ETAP II.

Droga 1266C ma istotne znaczenie dla lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego, ponieważ zapewnia bezpośrednie połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą ekspresową S5 poprzez planowany do budowy węzeł Zbrachlin.

W wydarzeniu udział wziął Wicestarosta Świecki Franciszek Koszowski.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.