Ponad 3,6 mln zł na przebudowę drogi Tleń – Lniano!

7587

W dniu 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano.
W wydarzeniu udział wzięła Starosta Świecki Barbara Studzińska, Wicestarosta Świecki Franciszek Koszowski oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Woźniak.

Projekt znalazł się na zatwierdzonej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych liście podstawowej zadań ostatniej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 6,6 km.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano przyczyni się do zapewnienia właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu wynosi 7.205.773,42 zł, kwota dofinansowania – 3.602.886,71 zł.