Konferencja BEZPIECZNY SENIOR

8657

25 kwietnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się konferencja BEZPIECZNY SENIOR.  Współorganizatorami konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Świeciu, Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów Wataha, Gmina Świecie,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Świeciu, Powiatowa Komenda Policji w Świeciu, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Świeciu, Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

Konferencję otworzyła Pani Barbara Studzińska – Starosta Świecki i Pan Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia. Uczestnicy czynnie brali udział w prelekcjach na temat: korzyści uczestnictwa w programie przeciw upadkom seniorów (Starostwo), prób wyłudzeń i zabezpieczenia przed kradzieżami (Policja), bezpieczeństwa prawnego seniorów (Rzecznik Praw Konsumenta), pierwszej pomocy w zawale i udarze (PSP), usług dla seniorów oferowanych przez pomoc społeczną (MGOPS). Ponadto przez cały czas trwania spotkania można było, przy pomocy specjalistów z ZUS, zakładać  konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.