Budżet na 2019 rok uchwalony!

7313

Budżet Powiatu Świeckiego na 2019 rok uchwalony!

Budżet przewiduje przeznaczyć ponad 40 mln zł na inwestycje, co daje wynik ponad 400 zł wydatków majątkowych na mieszkańca. Taki rezultat daje Powiatowi drugie miejsce w Polsce wśród powiatów ziemskich.

W 2019 roku Powiat planuje przebudować blisko 50 km dróg.