Już są!

13435
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Herb Powiatu Świeckiego
Logo Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Świecki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

9 tablic informacyjnych można spotkać na terenie Powiatu Świeckiego wzdłuż wyznaczonych szlaków rowerowych!

Ich postawienie było możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.
Uzupełnieniem zawartości tablic jest aplikacja mobilna, którą można pobrać ze sklepu Google Play wpisując “Powiat Świecki”

Na każdej tablicy można znaleźć krótki quiz z pytaniami dotyczącymi Powiatu Świeckiego. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy!
Na rewersie każdej tablicy znajdą Państwo małe podpowiedzi…

W wyniku realizacji operacji  „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” osiągnięty zostanie następujący cel: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez ustawienie 9 tablic informacyjnych wzdłuż oznakowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu świeckiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 90.000,00 zł, kwota dofinansowania – 57.267,00 zł.

Operacja pt.: “Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” została złożona w odpowiedzi na informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego “Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju Lgd Swiecie na lata 2014-2020.