Kolejny sukces Powiatu Świeckiego!

13994

29 października 2018r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opublikowano Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla konkursu na przebudowę dróg lokalnych – gminnych i powiatowych.

Powiat Świecki pozyskał kolejne środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na trzy projekty drogowe:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”
  2. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap II”
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

Na konkurs złożono 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 93 mln zł podczas gdy w puli do rozdysponowania było 36 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 9 wniosków. Tym bardziej cieszy, że na 9 dofinansowanych wniosków 3 pochodzą z Powiatu Świeckiego.

Dwa pierwsze projekty uzyskały pełne dofinansowanie, natomiast dla trzeciego  projektu konieczne było obniżenie dofinansowania ( ze względu na wyczerpanie dostępnych środków).

Projekty zgłoszone do konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki