Powiat Świecki liderem w Województwie!

6784
Powiat Świecki najwyżej spośród powiatów w Województwie Kujawsko-Pomorskim!
Czasopismo “Wspólnota” opublikowało właśnie wyniki rankingu “Samorządowi liderzy inwestycji 2015-2017”. Powiat Świecki zajął w nim wysokie 36. miejsce na 314 klasyfikowanych. Jest to  najlepszy wynik spośród powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Według zestawienia, Powiat Świecki w latach 2015-2017 wydał na inwestycje 214,4 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Warto podkreślić, że w zestawianiu dochodów na mieszkańca jesteśmy aż na 189 miejscu – jednak na ten wskaźnik nie mamy wpływu – dochody pochodzą głównie z subwencji oraz z udziału w podatku dochodowym.
Źródeł sukcesu należy szukać w efektywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych.