Powiat Świecki przyjazny ekonomii społecznej!

7606

Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się 13 września w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej.

W trakcie konferencji marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia dla osób, samorządów i przedsiębiorstw wyróżniających się w tej ekonomii społecznej. Znak “Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” dla Powiatu Świeckiego odebrała sekretarz powiatu Iwona Karolewska, która podziękowała przedsiębiorstwom społecznym za współpracę.

W kategorii przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie nagrodę otrzymał Jarosław Wasielewski – właściciel firmy ELMOT z Nowego i członek Rady Gospodarczej Powiatu Świeckiego.
W uzasadnieniu wyróżnienia uwypuklono takie punkty działalności firmy jak:  wspieranie Shotokan Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, współpraca z lokalnymi organizacjami w organizacji m.in. Święta Śliwki, Cyklu Koncertów „Muzyka Kościołów”, zaprojektowanie i wybudowanie pierwszej ogrzewalni modułowej pasywnej dla bezdomnych, ufundowanie Fundacji Aktywizacji i Integracji oraz wspieranie lokalnego funduszu stypendialnego „Studenciak”.
Miło nam się przyznać, że to właśnie Powiat Świecki nominował firmę do wyróżnienia specjalnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

fot. Andrzej Goiński