Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1204C

8793

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1204C: Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa

Już od połowy września mieszkańcy Powiatu Świeckiego będą mogli cieszyć się ponad 15 kilometrami przebudowanej drogi. – Wartość inwestycji brutto to 10 699 990,18 zł – mówi Starosta Świecki Franciszek Koszowski.

W ramach powyższego zadania droga powiatowa została poszerzona do 5,5m,  wykonano nowa nawierzchnia bitumiczna dla całego zakresu zadania. Na odcinku Rybno – Lipinki istniejąca ścieżka rowerowa została  wyregulowana do nowo wykonanej nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącego materiału. – – Przebudowa drogi 1204C przewiduje również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi oraz wykonanie nowych chodników i nawierzchni w miejscowości Lipinki – tłumaczy Adam Meller, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. – Ostatecznie droga wzbogaci się o elementy BRD tj. oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery stalowe oraz wyspy wjazdowe do miejscowości – dodaje.

Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania określa się na 80% – Trwają prace związane z wykonaniem nowego chodnika w miejscowości Lipinki oraz roboty wykończeniowe na pozostałych odcinkach – podsumowuje Starosta.