BON NA ZASIEDLENIE

7350

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Centrum Aktywizacji Zawodowej

zaprasza osoby bezrobotne do składania

 Wniosków o BON NA ZASIEDLENIE 

Bon na zasiedlenie może otrzymać bezrobotny zarejestrowany w tut. Urzędzie, który:

  • nie ukończył 30 roku życia,
  • ma ustalony profil pomocy I lub II,
  • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem
    dotychczasowego zamieszkania, w odległości co najmniej 80km,
  • wartość bonu na zasiedlenie: 5000 zł.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski:

http://swiecie.praca.gov.pl

tel.: (52) 3332285