Profilaktyczny program wykrywania raka jelita grubego w Nowym Szpitalu w Świeciu

9197

Nowy Szpital w Świeciu rozpoczyna realizację programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego. W ramach akcji finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego z badań może skorzystać ponad 2 tys. osób z powiatów świeckiego, tucholskiego i chełmińskiego.

Rak jelita grubego to jeden z częściej występujących nowotworów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem a jego rozwojowi sprzyja zła dieta bogata w czerwone mięso i uboga w warzywa, owoce i błonnik, cukrzyca, otyłość i używki. Istotne znaczenie mogę mieć też czynniki dziedziczne.

Program skierowany jest do osób w trzech kategoriach wiekowych:

– 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– 40-49 lat, osoby które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego

W przypadku osób z grupy, w której wystąpił dziedziczny rak jelita grubego warunkiem przystąpienia do badania jest potwierdzenie rozpoznania obciążenia genetycznego uzyskane w poradni genetycznej.

Stosownie do wskazań medycznych, niektóre badania zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonany drobny zabieg chirurgiczny lub pobrane zostaną wycinki do badania histopatologicznego.

Badania to nie wszystko, ponieważ projekt realizowany przez szpital w Świeciu zakłada również ścisłą współpracę z poradniami lekarzy rodzinnych. – Będziemy organizować dla lekarzy rodzinnych warsztaty medyczne i też prosić ich o pomoc w kierowaniu pacjentów na badania – mówi Andrzej Brymora, prezes Nowego Szpitala w Świeciu.

Program bezpłatnych badań realizowany przez szpital w Świeciu jest częścią projektu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami przebadanych zostanie blisko 25 tys. mieszkańców województwa, w tym ponad 2 tys. mieszkańców powiatów świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego. Szpital otrzymał również dodatkowe środki z regionalnego programu operacyjnego na zakup nowego wyposażenie do pracowni endoskopii, gdzie przeprowadzane będą badania.

W Nowym Szpitalu w Świeciu informacje nt. programu bezpłatnej kolonoskopii i rejestracji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 pod nrtelefonu 512 084 873.