Powiat Świecki otrzyma dofinansowanie!

13307

26 września 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wraz z Wicemarszałkiem Zbigniewem Ostrowskim.  Powiat Świecki reprezentowali – Starosta Świecki Franciszek Koszowski, Wicestarosta Świecki Barbara Studzińska oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Woźniak.

Projekt „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap I” dotyczy przebudowy dróg powiatowych nr 1266C i 1240C na odcinkach zlokalizowanych w gminie Pruszcz. Drogi te mają istotne znaczenie dla lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego, bowiem zapewniają bezpośrednie połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą ekspresową S5 poprzez planowany do budowy węzeł Zbrachlin.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zdecydowana poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg, wykonanie nowej nawierzchni umożliwi poprawę parametrów technicznych dróg, likwidację spękań i wybojów oraz jej dostosowanie do natężenia ruchu na drodze. Jednocześnie nastąpi podniesienie jakości użytkowej dróg dzięki zwiększeniu dostępności infrastruktury towarzyszącej (m.in. chodników i zatok autobusowych).

Całkowita wartość projektu wynosi 7 625 772,29 zł, kwota dofinansowania – 5 853 110,82 zł.

Zdjęcia: Andrzej Goiński/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przebudowa drogi została zrealizowana przez firmę TRAKCJA PRKiI S.A z Warszawy. Inwestycja zakończyła się w  lutym 2018 roku.