„Kujawsko-Pomorska Akademia Młodych Liderów”

8739

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Akademia Młodych Liderów.”

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego do 35 roku życia – członków ngo, sołtysów, radnych lub osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego.

Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

  • grupa I: 8-10 września 2017 r. i 21-23 września 2017 r.
  • grupa II i  III – 15-17 września 2017 r. i 20-22 października 2017 r.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych przy czym pierwszeństwo do udziału będą miały osoby młode z obszarów województwa gdzie aktywność organizacji według naszych badań własnych jest najmniejsza (Projekt Inicjuj z FIO) tj. z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełniony formularz i ankietę zgłoszeniową należy przesłać do 18 sierpnia 2017 r. (włącznie) na adres e-mail: trgp@trgp.org.pl lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 87-214 Płużnica.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Bernady tel. 56 687 39 09.

Poniżej zamieszczamy główne założenia projektu oraz formularz i ankietę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.trgp.org.pl w zakładce Akademia Młodych Liderów.

Załączniki