Dotacje na miejsca pracy w NGO i spółdzielniach

8123

OWES TŁOK rozpoczął trzeci nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych, spółkach non profit.

Na utworzenie miejsc pracy można uzyskać 24 tys./osobę, a w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych – również wsparcie pomostowe (1825 zł miesięcznie na os. przez okres pierwszych 6 miesięcy, 1700 zł przez kolejne 6 miesięcy).

Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r. 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie https://owies.eu/pl/301-Utworz_miejsce_pracy_w_przedsiebiorstwie_spolecznym.html