Powiaty Świecki oraz Jarosławski nawiązały współpracę

8907

Starostowie powiatów jarosławskiego Tadeusz Chrzan i świeckiego Franciszek Koszowski wraz z Wicestarostą Barbarą Studzińską podczas uroczystej sesji rad obu powiatów 20 kwietnia 2017 r. podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

Jej celem jest nawiązanie partnerskich stosunków między samorządami, dążenie do określenia i osiągnięcia wspólnych celów na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu

Realizacji tych postanowień mają służyć działania:

  1. Wymiana samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia obu powiatów.
  2. Współdziałanie na płaszczyźnie rozwoju turystyki poprzez wzajemne kreowanie korzystnego wizerunku obu regionów.
  3. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego obu regionów.
  4. Wzajemna współpraca w organizacji różnego rodzaju imprez m.in. o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, wystawienniczym.
  5. Korzystanie z dobrych praktyk, będących efektem realizacji projektów innowacyjnych.
  6. Współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia szczególnie w dziedzinie profilaktyki.
  7. Wspieranie kontaktów biznesowych przedsiębiorców
  8. Ułatwianie i wspieranie wymiany  młodzieży