Wyróżnienie i podziękowanie dla Wicestarosty Barbary Studzińskiej

8793

9 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się XLIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Programy Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego podsumowujące perspektywę finansową 2007-2013.

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski rozpoczął posiedzenie od wyróżnienia dla członków Komitetu Monitorującego, którzy w poprzedniej perspektywie finansowej wykazali się szczególnym zaangażowaniem i aktywnością podczas prac. W gronie wyróżnionych znalazła się także Pani Wicestarosta Barbara Studzińska, która w komitecie reprezentowała powiaty województwa kujawsko-pomorskiego.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono podsumowanie wdrażania RPO WK-P 2007-2013 oraz zatwierdzono Sprawozdanie końcowe z jego realizacji.

Na zakończenie wszyscy członkowie KM z rąk Wicemarszałka otrzymali podziękowania za pracę w Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2007-2013.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 liczył 41 osób – reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, rządu, przedstawicieli  związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. W trakcie 49 posiedzeń oraz w trybie obiegowym komitet podjął ponad 400 uchwał.

Pani Wicestarosta Barbara Studzińska kontynuuje pracę w Komitecie Monitorującym RPO WK-P w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.