Wykaz jezior na terenie Powiatu Świeckiego, na których obowiązuje „strefa ciszy”

148

Na podstawie art. 116 ustawy Prawo ochrony środowiska, Rada Powiatu podjęła uchwały, w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na następujących jeziorach znajdujących się na terenie powiatu świeckiego:

  1. Gmina Bukowiec:

– jezioro Branickie (Branickie Małe)

– jezioro Branica (Branickie Duże)

  1. Gmina Jeżewo:

– jezioro Stelchno

– jeżewo Bielskie

  1. Gmina Lniano:

– jezioro Ostrowite

– jezioro Błądzimskie Wielkie

– jezioro Wiejskie

  1. Gmina Nowe:

– jezioro Radodzierz

– jezioro Łąkosz

  1. Gmina Pruszcz:

– jezioro Topolno

– jezioro Księże

  1. Gmina Świecie:

– jezioro Deczno

  1. Gmina Świekatowo:

– jezioro Świekatowskie

– jezioro Zaleskie

– jezioro Piaseczno

– jezioro Małe Łąckie

– jezioro Duże Łąckie

 

Ograniczenie nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego, ochrony wód lub do utrzymania ww. jeziora.