Powiat Świecki Beneficjentem Programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3

140

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, realizowany będzie Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – moduł 3.

Celem Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach realizacji programu w 2024 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu, pozyskane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w nowoczesny sprzęt i wyposażenie do przygotowywania posiłków.

Prace remontowo – adaptacyjne przewidziane w trakcie realizacji Projektu:

 • modernizacja i przebudowa wyciągu kuchennego wraz z montażem wyciągu z łapaczami tłuszczu i oświetleniem,
 • wymiana wentylatora dachowego,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • doprowadzenie do stołówki instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wymiana wykładziny PCV,
 • malowanie ścian.

Wyposażenie kuchni oraz stołówki szkolnej w m.in.:

 • szafę chłodniczą,
 • patelnię gastronomiczną elektryczną,
 • kuchnię gastronomiczną elektryczną,
 • robot kuchenny planetarny,
 • zamrażarkę skrzyniową,
 • stoliki z zaokrąglonymi narożnikami oraz krzesła ergonomicznych w trzech rodzajach wysokości,
 • szafki kuchenne i zlewozmywak z baterią kuchenną.

 

Termin realizacji czerwiec 2024 r. – grudzień 2024 r.

Całkowita wartość: 100 822,12 zł

Wartość dofinansowania: 76 502,09 zł

Wkład własny Powiatu: 24 320,03 zł