Uchwalono absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Świeckiego

347

Dziś podczas sesji Rady Powiatu Świeckiego uchwalono absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Świeckiego.

Radni przystąpili do omawiania Raportu o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2023 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia. Radni bezwzględną większością głosów udzielili Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023.

Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2023.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Świeckiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tym zakresie wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.