Pani Elżbieta Kapuścińska została nominowana do plebiscytu „KOBIETY Z PASJĄ”

316

Starosta Świecki Paweł Knapik uczestniczy w Gali Plebiscytu „Kobiety z pasją”, która odbywa się w Uniwersytecie WSB MERITO w  Bydgoszczy.

Organizatorem plebiscytu „Kobiety z pasją” jest Uniwersytet WSB MERITO w  Bydgoszczy oraz  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do plebiscytu Powiat Świecki zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Kapuścińskiej.

Celem plebiscytu jest wyróżnienie wyjątkowych, aktywnych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielkami naszego społeczeństwa. Promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy zawodowej
i społecznej, na niwie artystycznej, w dziedzinie nauki i sportu.

Pani Elżbieta jest niezwykłą osobą, która przez swoje zaangażowanie, determinację i serce oddane sprawom społecznym zasługuje na szczególne wyróżnienie. Pani Ela jest założycielką i Prezesem Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej od 2005 roku.

Stowarzyszenie zrzesza kobiety w różnym wieku i z różnych środowisk po chorobie nowotworowej piersi, Dzięki spotkaniom mogą się wzajemnie wspierać i w grupie koleżanek nie bać się mówić o chorobie,  szukać wsparcia, nadziei, wiary.

Pani Elżbieta utrwala przekonanie, że rak to niekoniecznie wyrok, że można żyć dalej, choć trochę inaczej, może bardziej świadomie, dojrzale a przede wszystkim bardziej dla innych.

Celem działań podejmowanych przez Panią Elżbietę jest:

– niesienie pomocy i wsparcia kobietom w powrocie do zdrowia i uzyskania lepszej jakości życia po tej poważnej chorobie,

– prowadzenie akcji profilaktycznych uczących samobadania piersi, propagujących zdrowy styl życia oraz budzących świadomość i czujność onkologiczną kobiet w każdym wieku. Prowadzona działalność non-profit na rzecz osób niepełnosprawnych skupia się na rehabilitacji i edukacji wczesnego wykrywania raka piersi oraz na poprawie jakości życia po chorobie,

– pozyskiwanie dofinansowania poprzez m.in. udział w ogłaszanych konkursach ofert.  Podejmuje działania dla zapewnienia kobietom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji. Reprezentuje interesy kobiet dotkniętych rakiem piersi m.in. poprzez organizacje turnusów  wypoczynkowych nad morzem  pn. “Amazonki wracają do zdrowia”,

Pani Ela nie tylko przekazuje wiedzę i wsparcie, ale także daje przykład swoim życiem. Jej motto, które brzmi: “Człowiek jest tyle wart, ile może zrobić dla innych” stanowi fundament jej działalności, który jest ukoronowany wieloma wyróżnieniami, nagrodami oraz podziękowaniami. Wśród nich znajdują się tak prestiżowe osiągnięcia jak wyróżnienie w konkursie Lady D im. Krystyny Bochenek 2015 r., Nagroda Starosty Świeckiego czy tytuł Człowieka Roku 2009 w plebiscycie Czasu Świecia.

Z pełnym przekonaniem uważamy, że Pani Elżbieta Kapuścińska zasłużyła na wyróżnienie w plebiscycie „Kobiety z pasją”.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu !!!