Gwałtowne wzrosty stanów wody

358

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Iłżanka, Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi po Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Górna Narew, Leśna, Supraśl, Biebrza, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Bug, Nurzec, Liwiec, Zgłowiączka, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie)

Ważność: od godz. 13:00 dnia 19.06.2024r. do godz. 04:00 dnia 20.06.2024r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie.