Umowa na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warlubiu podpisana

956

Dnia 10 czerwca 2024 roku Powiat Świecki podpisał umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja ósma pn. “Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warlubiu”.

W ramach projektu powstanie budynek internatu wraz z niezbędnymi instalacjami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. W znaczący sposób poprawią się warunki lokalowe i bytowe wychowanków placówki.

Całkowity koszt inwestycji – 10.426.617,63 zł
Dofinansowanie – 7.999.636,82 zł

Wizualizacja internatu.