Gwałtowne wzrosty stanów wody

349

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Martwa Wisła, Elbląg, Nogat, Tążyna, Mień, Brda, Wda, Wierzyca, Osa, Drwęca, Wel (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.05.2024 do godz. 02:00 dnia 25.05.2024.

Przebieg: na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.