Gwałtowne wzrosty stanów wody

368

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Rzeki Przymorza, uchodzące do Zatoki Gdańskiej i do Zalewu Wiślanego, rzeki w zlewni Dolnej Wisły. (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.05.2024r. do godz. 01:00 dnia 24.05.2024r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.