Eliminacje Powiatowe Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

375
Dnia 25 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu odbyły się Eliminacje Powiatowe Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego współorganizatorem był Powiat Świecki.
W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Powiatu Świeckiego. Najlepsi walczyli o wejście do finału. W wydarzeniu uczestniczył Pan Franciszek Koszowski– Wicestarosta Świecki, który wręczył nagrody zwycięzcom.
Głównymi organizatorami Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym była Komenda Powiatowa Policji w Świeciu i Polski Związek Motorowy. Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz roweru jako środka transportu. Poprzez konkurs propagowany był również sport i rekreacja, podstawowe zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.