7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

746

Tegoroczny temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia: „Moje zdrowie, moje prawo”, ukazuje społeczeństwu niezwykle ważny zakres praw człowieka w aspekcie troski o zdrowie. Koncentruje się w tym obszarze na prawie wszystkich do dostępu do usług zdrowotnych, informacji i edukacji, czystego powietrza, wody pitnej, właściwego odżywiania, odpowiednich warunków mieszkaniowych, warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Wiele cennych informacji sprzyjających celebrowaniu Światowego Dnia Zdrowia znajduje się na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia https://who.int/