Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – “Młodzież zapobiega pożarom”

2244

 5 kwietnia 2024 r.  w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap powiatowy , w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych klas I-IV, V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Konkurs składał się z dwóch części. Uczestnicy konkursu w pierwszej części odpowiadali na pytania zamknięte, a osoby które uzyskały największą ilość poprawnych odpowiedzi przeszli do kolejnej części, gdzie musieli odpowiedzieć na wylosowane przez siebie pytania.
Najlepszym uczestnikom zostały wręczone nagrody.