Wieś na weekend’2024

591

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu „Wieś na weekend’2024”, który cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem.

Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje i instytucje mające osobowość prawną, (za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego). Wnioskodawcy muszą być partnerami KSOW, zarejestrowanymi w bazie partnerów dostępnej na stronie www.ksow.pl .

Na dofinansowanie projektów w budżecie KSOW zarezerwowano łącznie 100 tys. zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zachęca do zgłaszania przez Wnioskodawców interesujących projektów, aktywizujących stowarzyszenia i instytucje do działania partnerskiego, organizowania imprez plenerowych promujących nowatorskie rozwiązania i dobre praktyki zrealizowane w ramach przedsięwzięć sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Planowane imprezy mogą odbywać się tylko w soboty i/lub niedziele, w okresie od dnia 8 czerwca 2024 r. do dnia 13 października 2024 r. Jeżeli w gminie, na terenie której chcielibyście Państwo zorganizować imprezę plenerową, zrealizowano przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014-2020, KSOW zachęca do złożenia wniosku w konkursie, mając na uwadze jego główny cel (promocja przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków PROW 2014-2020).

Wszystkie szczegóły konkursu oraz dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie pod adresem: https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/aktualnosc/oglaszamy-konkurs-wies-na-weekend2024

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 11 marca do  dnia 2 kwietnia 2024 roku. Planowany termin zakończenia oceny wniosków – 31 maja br.

Photo by Paz Arando on Unsplash