Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

927

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Dolna Wisła (kujawsko-pomorskie, pomorskie)

Ważność: od godz. 10:24 dnia 14.02.2024r. do godz. 12:00 dnia 17.02.2024r.

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa przewiduje się ponownie wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni