PCPR ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert

1935

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a.

Załączniki