Powiat Świecki otrzymał wsparcie finansowe dla Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

2337

Powiat Świecki na podstawie umowy zawartej w dniu 20 listopada 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej otrzymał wsparcie finansowe dla Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu na zakup wszystkich elementów ubioru dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I tzw. pakiet ubiorczy ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego tzw. pakiet szkoleniowy Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Przyznana dotacja: 102 800,00 zł

Wkład własny: 25 700,00 zł

Całkowita wartość zadania: 128 500,00 zł

Załączniki