Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki Powiatu Świeckiego”

2449

Konkurs miał na celu: zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania zabytków Powiatu Świeckiego, kształtowanie wrażliwości na piękno architektury i sztuki, pogłębianie wiedzy o historii oraz kulturze regionu, rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej, inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych technikach plastycznych. Prezentację i popularyzację twórczości dzieci i młodzieży. Rozwijanie talentów artystyczno-plastycznych młodych twórców.
Konkurs ogłoszono w październiku 2023 r. Chętni mogli dostarczać prace do 7 listopada. Jury w składzie Hanna Kawecka, Anna Talaśka i Justyna Gurtowska, obradowało 15 listopada.

Ogółem wpłynęło 40 prac w tym: 28 ze szkół podstawowych klas IV-VIII i 12 prac ze szkół ponadpodstawowych. Wszystkie prace spełniały zasady regulaminu. W obu kategoriach jury postanowiło przyznać pierwsze trzy miejsca. W pierwszej kategorii trzy wyróżnienia, w drugiej cztery wyróżnienia.
Wyniki:
W pierwszej kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych:
I miejsce Julia Pęczkowska z SP w Gródku
II miejsce Emilia Kwaśniewska SP 3 w Świeciu
III miejsce Maja Sieg SP 3 w Świeciu

Wyróżnienia przyznano:
Mai Litkowskiej z SP w Laskowicach Pomorskich
Amelii Sworowskiej z SP Laskowicach Pomorskich
Laurze Skarżyńskiej z SP 3 w Świeciu

W drugiej kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce Zofia Sumeracka z II LO w Świeciu
II miejsce Weronika Kuchta z II LO w Świeciu
III miejsce Kacper Rutkowski z II LO w Świeciu

Wyróżnienia przyznano:
Sandrze Kuliczkowskiej z II LO w Świeciu
Emilii Mazelewskiej z II LO w Świeciu
Oliwii Skrzyńskiej z II LO w Świeciu
Agacie Lasek z II LO w Świeciu

W dniu 4 grudnia 2023 roku w czytelni biblioteki odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych. W imieniu Pani Starosty Barbary Studzińskiej gratulacje laureatom złożyła Pani Katarzyna Trybuła Kierownik Wydziału Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy kreatywności i talentu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.