XVI edycja konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

2257

Uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych naszego województwa zachęcamy do udziału w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”. Prace pisemne poruszające tematy związane z historią najnowszą należy przesyłać do 16 stycznia.

Dokumenty do pobrania

– Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Urząd Marszałkowski czeka na indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, poświęcone jednemu z poniższych tematów:

  • O ludziach
  • O wydarzeniach
  • Album rodzinny
  • Oblicza codzienności
  • Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach
  • Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej
  • Moja szkoła i nauczyciele mojej szkoły.

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych.

Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł. Nagrody trafią także do nauczycieli, opiekunów autorów zwycięskich prac.

Prace należy przesłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu biblioteki (p. 22 – II piętro).

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr telefonu 56 62 15 829.

Organizatorami konkursu są samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowa Służba Polek w Toruniu.

Patronką konkursu jest Elżbieta Zawacka, wybitna andragog, społeczniczka, generał Wojska Polskiego, podczas drugiej wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, emisariuszka komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie i jedyna kobieta wśród cichociemnych, po wojnie więźniarka stalinizmu.

Zdjęcie: praca zgłoszona w ubiegłorocznej edycji konkursu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP.