Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich

2435

W dniu 03 listopada 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się szkolenie przygotowane przez KPODR w Minikowie w ramach operacji pn. : „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Powyższe szkolenie było realizowane w cyklu powiatowych spotkań Lokalnych Partnerstw Wodnych. Przypominamy, że Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powiatu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani lokalni koordynatorzy ds. LPW.

Oprócz członków LPW w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

Pan Ryszard Zarudzki – Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Pan Marek Nowacki – Dyrektor Oddziału KPODR w Przysieku

Pan Franciszek Koszowski – Wicestarosta Powiatu Świeckiego

Tematem spotkania było

  1. Przedstawienie aktualnej informacji nt. obecnych i planowanych funduszy na wsparcie inwestycji wodnych i spółek wodnych (PS WPR, KPO, FEK-P).
  2. Informacja nt. propozycji wypracowanych przez zespół ds. rekomendacji i postulatów dotyczących  prawnych, organizacyjnych  i finansowych aspektów funkcjonowania spółek wodnych oraz podejmowanych działań w tym zakresie przez Radę Partnerstw Wodnych  WK-P.
  3. Przegląd sytuacji organizacyjnej LPW w powiecie – skład członkowski, podejmowane działania przez LPW, inwestycje wodne.
  4. Potrzeba, metody  oraz zakres aktualizacji i uzupełnienia Powiatowego Planu Wodnego opracowanego dla LPW w kontekście dostępności funduszy na inwestycje wodne.
  5. Plan działania LPW na najbliższy okres – potrzeby i możliwości realizacji projektów na terenie powiatu.

Tematykę spotkania omówili: Pan Ryszard Zarudzki i Pan Zenon Lewandowski.